spoon-dia Annuleringsvoorwaarden

Annulering van geplaatste en door de Buurvrouw bevestigde opdrachten is mogelijk zolang de betreffende opdracht nog niet in productie is genomen en onder de hierna te noemen voorwaarden:

  • Annulering door de klant geschiedt schriftelijk per brief of e-mail, graag met opgaaf van redenen;
  • Bij annulering tot vijf werkdagen vóór het overeengekomen tijdstip van levering van de bestelde producten worden er aan de klant geen kosten in rekening gebracht;
  • Bij annulering tot 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip van levering zullen de door De Buurvrouw gemaakte kosten voor het uitvoeren van de betreffende opdracht bij de klant in rekening worden gebracht;
  • Bij annulering binnen 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip van levering zal De Buurvrouw Utrecht factureren alsof de opdracht is uitgevoerd.

Met vriendelijke groeten,
Tamara Kuiters

row_of_products